Vakantiepark De Zeeuwse Parel

Dit is ons parkreglement

Gedraag u zodanig op het kampeerterrein, chaletpark en omgeving, dat u niemand overlast bezorgd. Gun uzelf en uw medegasten de gelegenheid van de vakantie te genieten. Om voor iedereen een prettig verblijf te kunnen realiseren, gelden de onderstaande huisregels.

Huisregels NLHuisregels DU

• Recreanten die zich misdragen worden gelast het terrein te verlaten.

• Gebruik van radio, tv, muziekinstrumenten en overige geluidsveroorzakers mag nooit storend zijn voor uw mederecreanten. Nachtrust is van 23:00 uur tot 07:00 uur dit betekend geen storend lawaai.

• Iedere recreant die blijft overnachten, dient ingeschreven te zijn bij de receptie. Bezoek van vaste gasten betalen hiervoor € 7,50 + €1,- toeristenbelasting p.p. per nacht en parkeren altijd op het daarvoor bestemde parkeerterrein, dagtarief € 5,00 het eerste half uur is gratis. Niet gemelde huurders en-/of bezoekers
kunnen terstond, zonder waarschuwing, van het terrein worden verwijderd. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen bezoek.

• Alleen de groene vuilniszakken, verkrijgbaar bij de receptie worden door ons opgehaald. Het is niet toegestaan dat u deze zelf bij de afvalcontainers deponeert.

• Glas en papier moeten in de daarvoor bestemde moloks gedeponeerd worden.

• Iedere gast is zelf aansprakelijk voor de schade die hij aanricht. De beheerder stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of schade van de eigendommen van de gast.

• Wensen en/of bezwaren kunnen bij de beheerder kenbaar gemaakt worden.

• Slagboom opent alleen met een slagboompas, deze zijn bij de receptie verkrijgbaar. De pas is persoonsgebonden en dient dus niet te mogen worden doorgegeven!

• Parkeren op andermans perceel of een leeg perceel is niet toegestaan. gebruik maken van het sanitair gebouw.

• U dient het gebruik van auto of motor zoveel mogelijk te beperken, zodat er zo weinig mogelijk verkeer plaatsvindt. Tussen 23:00 uur en 07:00 uur is het niet toegestaan op het terrein met een gemotoriseerd voertuig te rijden. Ook dient u zich te houden aan de maximum snelheid van 5 km per uur, stapvoets dus!

• Ten aller tijden moeten de toegangen, in-/uitgangen, dienst-/nooduitgangen van het terrein vrijgelaten worden voor brandweer en andere hulpdiensten.

• Bij overtreding van de snelheid wordt er eenmaal gewaarschuwd. Hierna volgt een sanctie.

• U bent verplicht het gebouw schoon achter te laten. (douches droogtrekken, luiers, maandverband etc. in de desbetreffende emmers deponeren)

• Kinderen onder de 6 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassenen gebruik maken van het sanitair gebouw.

• Roken is verboden in het sanitair gebouw, evenals huisdieren

• Chemische toiletemmers kunt u legen in de daarvoor bestemde stortplaatsen.

• Uw huisdier mag geen enkele vorm van overlast bezorgen aan de medekampeerder.

• Er zijn per plaats maximaal 2 honden toegestaan. Zogenaamde vechthonden zijn alleen toegestaan met toestemming van de ondernemer. Ook moeten de honden ten alle tijden aangelijnd zijn.

• U bent verplicht op het park de uitwerpselen van uw hond op te ruimen. Ook mag uw hond niet achterblijven bij uw kampeermiddel wanneer u het park verlaat.

• Barbecueën is toegestaan mits hier een 10 liter emmer water naast staat. Aanleggen van open vuur of vuurkorven is daar in tegen niet toegestaan.